Perfect for slimline lip balm tubes!
$0.99 for 1 Sheet
$43.50 for 50 Sheet
$154.00 for 200 Sheet
$335.00 for 500 Sheet
$620.00 for 1000 Sheet

Perfect for lip balm tubes! Lip balm labels, labels for lip balm.
Perfect for lip balm tubes! Lip balm labels, labels for lip balm.
$0.99 for 1 Sheet
$43.50 for 50 Sheet
$154.00 for 200 Sheet
$335.00 for 500 Sheet
$620.00 for 1000 Sheet

Perfect for lip balm slider tins!
$0.99 for 1 Sheet
$43.50 for 50 Sheet
$154.00 for 200 Sheet
$335.00 for 500 Sheet
$620.00 for 1000 Sheet

20 Labels per sheet
$0.99 for 1 Sheet
$43.50 for 50 Sheet
$154.00 for 200 Sheet
$335.00 for 500 Sheet
$620.00 for 1000 Sheet

Perfect for lip balm tubes!
$0.99 for 1 Sheet
$43.50 for 50 Sheet
$154.00 for 200 Sheet
$335.00 for 500 Sheet
$620.00 for 1000 Sheet

1 label per sheet
$0.99 for 1 Sheet
$43.50 for 50 Sheet
$154.00 for 200 Sheet
$335.00 for 500 Sheet
$620.00 for 1000 Sheet